Fundamenten van het eigen onderzoek / Foundations of Own Research

Gepubliceerd op 09-03-2015 13:23 in Nieuws

ENGLISH VERSION BELOW


 Cursus ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars  promovendi.
 Utrecht, 17 juni  en zo nodig 18 juni 2015, Terugkomdag in september.
 Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 maart 2015, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl


 Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De

 
Lees meer...  

ReMa Course 'Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge and their Exploitation in the Middle Ages'

Gepubliceerd op 05-03-2015 10:22 in Nieuws

Instructors:

dr Sabrina Corbellini, s.corbellini@rug.nl
dr Suzan Folkerts, S.A.Folkerts@rug.nl
Prof. Marco Mostert, m.mostert@uu.nl
Prof. Catrien Santing, c.g.santing@rug.nl

 

Classes (7 sessions, 3hrs) will be held alternately in Utrecht, Zwolle and Groningen
Date: Fridays April 24 – June 5

 

Registration no later than 15 March 2015

 

Formalities:

The course is offered at MA-level, to

 
Lees meer...  

Crowdfunding voor Maria van Gelre

Gepubliceerd op 23-02-2015 11:00 in Nieuws

Dit jaar is het gebedenboek van Maria van Gelre precies zeshonderd jaar oud. Het is een heel bijzonder boek dat hoognodig gerestaureerd moet worden om het te kunnen onderzoeken en over een aantal jaren te kunnen tentoonstellen. Om dit mogelijk te maken is prof. Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met crowdfunding begonnen. Het is zijn

 
Lees meer...