Werken met Middeleeuwse Bronnen / Working with Medieval Sources

Gepubliceerd op 11-03-2015 11:19 in Nieuws

ENGLISH VERSION BELOW

 

24-28 augustus (2/3 ECTS)*

 

Dit academisch jaar biedt de Onderzoekschool Mediëvistiek opnieuw de Bronnencursus aan voor Rema-studenten en PhD’s, maar in een nieuw format. Daarbij werken de deelnemers onder leiding van experts aan de hand van een casus met verschillende typen bronnen. Ze bereiden opdrachten en presentaties voor die als dossier zullen worden beoordeeld.

 
Lees meer...  

Fundamenten van het eigen onderzoek / Foundations of Own Research

Gepubliceerd op 09-03-2015 13:23 in Nieuws

ENGLISH VERSION BELOW


 Cursus ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars  promovendi.
 Utrecht, 17 juni  en zo nodig 18 juni 2015, Terugkomdag in september.
 Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 maart 2015, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl


 Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De

 
Lees meer...  

ReMa Course 'Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge and their Exploitation in the Middle Ages'

Gepubliceerd op 05-03-2015 10:22 in Nieuws

Instructors:

dr Sabrina Corbellini, s.corbellini@rug.nl
dr Suzan Folkerts, S.A.Folkerts@rug.nl
Prof. Marco Mostert, m.mostert@uu.nl
Prof. Catrien Santing, c.g.santing@rug.nl

 

Classes (7 sessions, 3hrs) will be held alternately in Utrecht, Zwolle and Groningen
Date: Fridays April 24 – June 5

 

Registration no later than 15 March 2015

 

Formalities:

The course is offered at MA-level, to

 
Lees meer...