Opleidingsprogramma 2014-2015

1. Researchmaster Opleiding

2. PhD Opleiding

 

1. RESEARCHMASTER OPLEIDING 2014-2015

Programma

Atelier ‘Theorie en Geschiedenis van het vak’

1 EC

ReMa Course ‘Introduction in the Study of Communication,

5 EC

                   Literacy and Knowledge and their exploitation in the Middle Ages’

 

Winter School ‘Communication and Exploitation of Knowledge’

4 EC

Cursus ‘Inleiding in de Middeleeuwse Bronnen’

2 EC

Mediëvistendag: ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’

1 EC

Atelier ‘Tekstvariatie’

1 EC

Autumn School ‘Liturgie/Paleografie’

2 EC

 

 

Totale omvang van het aanbod  16 EC

 

 

Masterclasses

Naast het bovenstaande programma organiseert de onderzoekschool in de loop van het studiejaar meestal ad hoc enkele Masterclasses, n.a.v. de beschikbaarheid van een aansprekende 'Master'. Studielast per Masterclass 1 EC.

 

Ateliers

Als een aantal promovendi/remastudenten behoefte heeft aan een specialistische cursus op een  bepaald terrein, dan kunnen zij de school vragen deze aan te bieden. Daarbij wordt vooral gedacht aan het aanleren van vaardigheden. Studielast per atelier 1 EC.

 

Cursustalen: meestal Engels en/of Nederlands, afhankelijk van de behandelde materie en de mogelijkheden van de deelnemers.

Bij sommige opleidingscomponenten kan (bij taakverzwaring) het aantal studiepunten worden verhoogd.

 

 

JAAROVERZICHT 2014-2015

met korte omschrijving van de programma-onderdelen

 

Autumn School ' Liturgie/Paleografie' 

(2 EC, oktober 2014)

De school neemt jaarlijks deel aan de Autumn School voor promovendi en remastudenten te Gent (Henri Pirenne Instituut). Dit jaar gaat het om twee driedaagse parallelcursussen: 1. Liturgie: Boeken en gebruiken, m.n. in Frankrijk (Reims) en Duitsland (Keulen), liturgie en muziek, liturgie en architectuur en getijdenboeken en 2. Latijnse paleografie: Interactie tussen

paleografie, diplomatiek en codicologie; evolutie in lay out en leespraktijken; organisatie schrijfbedrijf; leesatelier met praktische oefeningen; Digital Humanities en paleografie).

Zie voor aanmelding (vóór 1 augustus 2014!) en nadere informatie: https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/autumschool2014

Plaats en tijdstip: Gent, 20-22 oktober 2014

 

 

Mediëvistendag:  ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’

(1 EC, oktober 2014)

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse medievisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. Een vast onderdeel van de dag wordt gevormd door korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi. De remastudenten schrijven een kort werkstuk.

Coördinatie: prof.dr. K. Goudriaan/VU

Plaats en tijdstip: Gouda, 14 oktober 2014

 

Atelier ‘Theorie en Geschiedenis van het vak’

(1 EC, november 2014 en april 2015)

Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst ‘De Ontdekking van de Middeleeuwen’

Voor: promovendi aan het begin van hun aanstelling en remastudenten

Docenten: prof. em.dr. P.G.J.M. Raedts/RU, prof. dr. C.G. Santing/RUG.

Het atelier wordt tweemaal aangeboden:

Plaats en tijdstip: Utrecht, november 2014 en april 2015

 

Winter School 'Communication and Exploitation of Knowledge'

(4 EC, januari 2015)

De Winter School is een onderdeel van het gelijknamige NWO-Graduate Programme van de school, waaraan ook andere remastudenten kunnen deelnemen. Aan de orde komen mogelijke onderzoeksthema's binnen het project, de bronnen en de opbouw van een internationaal netwerk. Ook is er een workshop ‘The Topicality of the Study of the Middle Ages’.

Docenten: prof. R. McKitterick (Cambridge), dr. E. Kwakkel (Leiden)

Tijdstip (onder voorbehoud) januari 2015

 

Atelier ‘Tekstvariatie’ 

(1 EC, maart 2015)

Voor promovendi en remastudenten (bij voldoende belangstelling).

In het atelier wordt gewerkt met tekstmateriaal dat door de deelnemers zelf is aangedragen. Doel van de bijeenkomst is om aan de hand van het ingebrachte materiaal voorbeelden te geven van het registreren, het classificeren en het evalueren van tekstvarianten.

Docenten: prof. dr. A.A. den Hollander/VU,UA en dr. Sabrina Corbellini/RUG

Tijdstip (onder voorbehoud): maart 2015

 

ReMa Course ‘Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge                                                

and their Exploitation in the Middle Ages’ 

(5 EC, april tot en met juni 2015)

An advanced course, covering the current state of affairs in the field of Medieval communication, Literacy (Including orality, `visuality' and 'musicality') and various forms and traditions of Knowledge.

Docenten: dr. S. Corbellini/RUG, dr. B. Hellemans/RUG, prof.dr. M. Mostert/UU, prof. dr. C. Santing/RUG

Tijdstip en plaats: april-juni 2015, sessies afwisselend te Utrecht en Groningen

 

 

Cursus ‘Inleiding in de Middeleeuwse bronnen’

(2 EC, mei 2015)

Deze cursus stelt de deelnemers in de gelegenheid om een grote hoeveelheid en verscheidenheid van middeleeuwse bronnen van dichtbij onder ogen te zien en de juiste omgang ermee te leren. Daarbij ligt de focus op de manier waarop verschillende disciplines met de voor hun belangrijke bronnen omgaan, welke vragen ze eraan stellen en welke mogelijke resultaten de grondige bestudering van een bron kan opleveren. De cursus bestaat uit een tweedaagse Masterclass, die enkele maanden later wordt gevolgd door twee terugkomdagen.

Docenten: dr. E. Kwakkel/UL, Prof. W. Goris/VU e.a.

De cursus wordt meestal tweemaal per jaar aangeboden, in 2015 in elk geval:

Tijdstip Masterclass: mei 2015

 

 

2. PhD OPLEIDING 2014-2015

BASISPROGRAMMA

Atelier `Theorie en Geschiedenis van het vak'

1 EC

Cursus Inleiding in de Middeleeuwse Bronnen'

4 EC

Cursus `Fundamenten van het Eigen Onderzoek'

3 EC

PhD-Conference

4 EC

Mediëvistendag

1 EC

 

-------                                                                                  

Totaal

13 EC

 

Masterclasses

Naast het bovenstaande programma organiseert de onderzoekschool in de loop van het studiejaar meestal ad hoc enkele Masterclasses, n.a.v. de beschikbaarheid van een aansprekende 'Master'. Studielast per Masterclass 1 EC.

 

Ateliers

Als een aantal promovendi/remastudenten behoefte heeft aan een specialistische cursus op een bepaald terrein, dan kunnen zij de school vragen deze aan te bieden. Daarbij wordt vooral gedacht aan het aanleren van vaardigheden. Studielast per atelier 1 EC.

Dit jaar wordt een Atelier Tekstvariatie aangeboden. Ook is deelname mogelijk aan de Autumn School Liturgie/Paleografie te Gent (2 EC).

 

Cursustalen: meestal Engels en/of Nederlands, afhankelijk van de behandelde materie en de mogelijkheden van de deelnemers. Bij sommige opleidingscomponenten kan (bij taakverzwaring) het aantal studiepunten worden verhoogd.

 

JAAROVERZICHT 2014-2015

met korte omschrijving van de programma-onderdelen

 

Autumn School ‘Liturgie/Paleografie'

(2 EC, oktober 2014)

De school neemt jaarlijks deel aan de Autumn School voor promovendi en remastudenten te Gent (Henri Pirenne Instituut). Dit jaar gaat het om twee driedaagse parallelcursussen: 1. Liturgie: Boeken en gebruiken, m.n. in Frankrijk (Reims) en Duitsland (Keulen), liturgie en muziek, liturgie en architectuur en getijdenboeken en 2. Latijnse paleografie: Interactie tussen

paleografie, diplomatiek en codicologie; evolutie in lay out en leespraktijken; organisatie schrijfbedrijf; leesatelier met praktische oefeningen; Digital Humanities en paleografie).

Zie voor nadere informatie en aanmelding (vóór 1 augustus 2014!) https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/autumschool2014

Plaats en tijdstip: Gent, 20-22 oktober 2014

 

Mediëvistendag: ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’

(1 EC, oktober 2014)

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor Nederlandse en Vlaamse mediëvisten, waarop zij kennis kunnen nemen van de recente ontwikkelingen op het vakgebied. Een vast onderdeel van de dag wordt gevormd door korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi. De remastudenten schrijven een kort werkstuk.

Coördinatie: prof. dr. K. Goudriaan/VU

Plaats en tijdstip: Gouda,  14 oktober 2014

 

Atelier ‘Theorie en Geschiedenis van het vak’

(1 EC, november 2014 en april 2015)

Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst 'De Ontdekking van de Middeleeuwen'

Voor: promovendi aan het begin van hun aanstelling en remastudenten

Docenten: prof. em.dr. P.G.J.M. Raedts/RU, prof. dr. C.G. Santing/RUG.

Het atelier wordt tweemaal aangeboden:

Plaats en tijdstip: Utrecht, november 2014 en april 2015

 

Atelier ‘Tekstvariatie’

(1 EC, maart 2015)

Voor promovendi en remastudenten (bij voldoende belangstelling).

In het atelier wordt gewerkt met tekstmateriaal dat door de deelnemers zelf is aangedragen. Doel van de bijeenkomst is om aan de hand van het ingebrachte materiaal voorbeelden te geven van het registreren, het classificeren en het evalueren van tekstvarianten.

Docenten: prof. dr. A.A. den HollanderVU/UA en dr. Sabrina Corbellini/RUG

Tijdstip (onder voorbehoud): maart 2015

 

Cursus ‘Inleiding in de Middeleeuwse bronnen’

(4 EC, mei 2015)

Deze cursus stelt de deelnemers in de gelegenheid om een grote hoeveelheid en verscheidenheid van middeleeuwse bronnen van dichtbij onder ogen te zien en de juiste omgang ermee te leren. Daarbij ligt de focus op de manier waarop verschillende disciplines met de voor hun belangrijke bronnen omgaan, welke vragen ze eraan stellen en welke mogelijke resultaten de grondige bestudering van een bron kan opleveren. De cursus bestaat uit een tweedaagse Masterclass, die enkele maanden later wordt gevolgd door twee terugkomdagen.

Docenten: dr. E. Kwakkel/UL, Prof. W. Goris/VU e.a

De cursus wordt meestal tweemaal per jaar aangeboden, in 2015 in elk geval:

Tijdstip Masterclass: mei 2015

 

Cursus ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’

(3 EC, mei 2015)

Voor promovendi halverwege het tweede jaar van hun aanstelling. Als startpunt van de discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz.

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers), gevolgd door een of twee terugkomdagen enkele maanden later.

Coordinatie: Prof.dr P.G.J.M Raedts/RU en prof. dr. P.W.M. Wackers/UU

Plaats en tijdstip: Utrecht, mei 2015

 

PhD-Conference

(4 EC, 2015)

Elke deelnemende promovendus geeft een presentatie van drie kwartier in de vorm van een congresbijdrage, met reactie van een referent. Publiek is welkom. Dit geldt in het bijzonder voor andere promovendi en researchmasterstudenten. Voor: promovendi in het derde jaar van hun aanstelling

Tijdstip en plaats: 2015, nader te bepalen.