ReMa Course 'Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge and their Exploitation in the Middle Ages'

Published on 2015-03-05 09:22 in Nieuws

Instructors:

dr Sabrina Corbellini, s.corbellini@rug.nl
dr Suzan Folkerts, S.A.Folkerts@rug.nl
Prof. Marco Mostert, m.mostert@uu.nl
Prof. Catrien Santing, c.g.santing@rug.nl

 

Classes (7 sessions, 3hrs) will be held alternately in Utrecht, Zwolle and Groningen
Date: Fridays April 24 – June 5

 

Registration no later than 15 March 2015

 

Formalities:

The course is offered at MA-level, to

 
Read more  

Crowdfunding voor Maria van Gelre

Published on 2015-02-23 10:00 in Nieuws

Dit jaar is het gebedenboek van Maria van Gelre precies zeshonderd jaar oud. Het is een heel bijzonder boek dat hoognodig gerestaureerd moet worden om het te kunnen onderzoeken en over een aantal jaren te kunnen tentoonstellen. Om dit mogelijk te maken is prof. Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met crowdfunding begonnen. Het is zijn

 
Read more  

ERC-project "Coordinating for Life. Success and failure of Western European societies in coping with rural hazards and disasters, 1300-1800"

Published on 2014-11-19 14:04 in Nieuws

3 Vacancies (Utrecht University):

-PhD Position in Economic and Social History

-Postdoc Position Economic and Social History

-Position for a researcher Economic and Social History

Respond before 18-12-2014.

http://www.uu.nl/NL/Informatie/sollicitanten/Pages/vacatures.aspx

 
Read more