Leden

(NB: De onderstaande lijsten kunnen door sprekers op de PhD Conference 2016/17 van de onderzoekschool worden benut bij het kiezen van een referent. De school benadert vervolgens de als referent voorgedragen onderzoekers.)
 
 
 Gepromoveerd wp in vaste dienst
 
prof.dr. W. van Anrooij/UL  Nederlands     
prof. dr. P.J.J.M. Bakker/RU  Wijsbegeerte
prof.dr. W.J. van Bekkum/RUG  Semitistiek    
prof.dr. M.L.M. van Berkel/RU  Geschiedenis
prof. dr. A.A.M. Besamusca/UU  Nederlands    
prof.dr. S. de Blaauw/RU  Kunstgeschiedenis     
dr. A.M. Bollmann/RUG   Duits       
prof. dr. J. Borsje/UvA   Religiestudies en Keltisch
prof.dr. A.F.W. Bosman/UvA  Kunstgeschiedenis  
prof.dr. P.G. Bossier/UU  Romaanse Talen 
dr. F.P.C. Brandsma/UU   Alg. Literatuurwetenschap
dr. K.H. Broekhuijsen-Kruijer/UvA Kunstgeschiedenis   
prof.dr. J.W.J. Burgers/UvA  Geschiedenis    
dr. C. Caspers/TBI   Godgeleerdheid    
dr. L.S. Chardonnens/RU  Engels       
prof. dr. S. Corbellini/RUG   Geschiedenis
prof. dr. P.J.E.M. van Dam/VUA  Geschiedenis    
dr. C.M.M.H. Dauven-
   van Knippenberg/UvA   Duits     
dr. C. Dekker/RUG   Engels     
dr. M. van Dijk/RUG   Theologie    
prof.dr. F.C.W. Doufikar-Aerts /VU Arabisch
prof. dr. G. Geltner/UvA   Geschiedenis    
prof.dr. W. Goris/VUA   Wijsbegeerte    
dr. E. den Hartog/UL   Kunstgeschiedenis   
dr. K.J. Heidecker/RUG   Geschiedenis    
dr. M. Heijkant/UL   Italiaans
dr. B.S. Hellemans/RUG   Geschiedenis    
dr. R.H.F. Hofman/TBI   Godgeleerdheid    
prof.dr. A.A. den Hollander/VUA Godgeleerdheid 
prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers/UL Geschiedenis    
dr.A.J. van den Hoven van Genderen/UU Geschiedenis      
dr. L.E.I.M. Jongen/UL   Nederlands    
prof.dr. A.M. Koldeweij/RU  Kunstgeschiedenis   
dr. J. Koopmans /UvA   Frans
prof.dr. K. Kügle/UU   Musicologie
dr. W.Th.J.M. Kuiper/UvA  Nederlands    
prof. dr. E. Kwakkel/UL   Codicologie
dr. S.M. Meeder /RU    Geschiedenis
dr. R.M.J. Meens/UU   Geschiedenis    
dr. J.F. van der Meulen/VUA  Frans
dr. M.L. Meuwese/UU   Kunstgeschiedenis    
prof. dr. J.A. Mol/UL   Geschiedenis    
prof. dr. M. Mostert/UU   Geschiedenis
dr. K.E. Olsen/RUG   Engels     
prof. dr. J. Oosterman/RU  Nederlands    
prof.dr. F.P. van Oostrom/UU   Nederlands
dr. C.P.J. van der Ploeg/RUG  Kunstgeschiedenis   
dr. D.E. van der Poel/UU   Nederlands      
dr. J.E. Raaijmakers/UU   Geschiedenis      
prof.dr. B.A.M. Ramakers/RUG  Nederlands
dr. A.C. van Rhijn/UU   Geschiedenis    
dr. H.N.B. Ridderbos/RUG  Kunstgeschiedenis   
dr. B. Roest/RU    Geschiedenis
dr. S.G. van Romburgh/UL  Engels     
dr. H.G.E. Rose/UU   Middeleeuws Latijn
prof. dr. C.G. Santing/RUG  Geschiedenis
dr. V.M. Schmidt/UU   Kunstgeschiedenis   
prof.dr. P.C.H. Schrijver/UU  Keltisch     
prof. dr. L.H.J. Sicking/UL   Geschiedenis    
dr. T.A.M. Smidt van Gelder-
   Fontaine/UvA    Hebreeuws, Aramees en joodse studies 
prof.dr. S.I. Sobecki/RUG  Engels    
dr. R. Stein/UL    Geschiedenis
dr. J.C. Szirmai/UL   Frans     
prof.dr. M. Teeuwen/UU   Transmissie ME Latijnse Teksten
dr. A.L. Tervoort/VUA   Geschiedenis    
prof.dr. J.M.M.H. Thijssen/RU  Wijsbegeerte    
dr. C.A. Veelenturf/RU   Kunstgeschiedenis     
prof.dr. D.J. de Vries/UL   Kunstgeschiedenis    
dr. G. Warnar/UL   Nederlands
 

Overig:

dr José van Aelst, (Oude Nederlandse Letterkunde) UU

dr Hanno Brand (Fryske Akademy) Geschiedenis

dr Mario Damen (UvA) Geschiedenis

dr Jeroen van Dommele (UU) Oude Nederlandse Letterkunde

dr Suzan Folkerts (RuG) Geschiedenis

dr O van Marion (Ul) Oudere Nederlandse Letterkunde

dr Han Nijdam (Fryske Akademy) Oudfries

dr Irene van Renswoude (Huygens/InG)

dr Rita Schlusemann (UU) Oude Nederlandse Letterkunde/ Duits

dr Claire Weeda (RU) Geschiedenis

dr Justina Wubs (UvA) Geschiedenis

 
 
 
 
 
 
 
 
  discipline
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
dr. R.M.Th. Zemel/VUA
 
   

 

  

 
 
 


  
 
 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 
  
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 


 
  


 
   
   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

-