Leden

(NB: De onderstaande lijsten kunnen door sprekers op de PhD Conference 2017 van de onderzoekschool worden benut bij het kiezen van een referent. De school benadert vervolgens de als referent voorgedragen onderzoekers.)
 
 
 Senior members / Senior leden
 
dr. J.J. van Aelst/UU Nederlands
prof.dr. W. van Anrooij/UL  Nederlands     
prof. dr. P.J.J.M. Bakker/RU  Wijsbegeerte
prof.dr. W.J. van Bekkum/RUG  Semitistiek    
prof.dr. M.L.M. van Berkel/RU  Geschiedenis
prof. dr. A.A.M. Besamusca/UU  Nederlands    
dr. A.M. Bollmann/RUG   Duits       
prof. dr. J. Borsje/UvA   Religiestudies en Keltisch
prof.dr. A.F.W. Bosman/UvA  Kunstgeschiedenis  
prof.dr. P.G. Bossier/UU  Romaanse Talen 
prof.dr. A.J. Brand/RUG Geschiedenis
dr. F.P.C. Brandsma/UU   Alg. Literatuurwetenschap
dr. K.H. Broekhuijsen-Kruijer/UvA Kunstgeschiedenis   
prof.dr. J.W.J. Burgers/UvA  Geschiedenis    
dr. C. Caspers/TBI   Godgeleerdheid    
dr. L.S. Chardonnens/RU  Engels       
prof. dr. S. Corbellini/RUG   Geschiedenis
prof. dr. P.J.E.M. van Dam/VUA  Geschiedenis    
dr. C.M.M.H. Dauven-van Knippenberg/UvA   Duits     
dr. C. Dekker/RUG   Engels     
dr. M. van Dijk/RUG   Theologie    
prof.dr. F.C.W. Doufikar-Aerts /VU Arabisch
dr. R. Flierman/RU Geschiedenis
dr. S.A. Folkerts/RUG Geschiedenis
prof. dr. G. Geltner/UvA   Geschiedenis    
prof.dr. W. Goris/VUA   Wijsbegeerte    
dr. E. den Hartog/UL   Kunstgeschiedenis   
dr. K.J. Heidecker/RUG   Geschiedenis    
dr. M. Heijkant/UL   Italiaans
dr. B.S. Hellemans/RUG   Geschiedenis    
dr. R.H.F. Hofman/TBI   Godgeleerdheid    
prof.dr. A.A. den Hollander/VUA Godgeleerdheid 
prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers/UL Geschiedenis    
dr.A.J. van den Hoven van Genderen/UU Geschiedenis      
dr. K. Ihnat/RU Geschiedenis
dr. A.M.J. Irving/RUG Godgeleerdheid
dr. L.E.I.M. Jongen/UL   Nederlands    
prof.dr. A.M. Koldeweij/RU  Kunstgeschiedenis   
dr. J. Koopmans /UvA   Frans
prof.dr. K. Kügle/UU   Musicologie
dr. J.A.E. Kuijs/RU Geschiedenis
prof. dr. E. Kwakkel/UL   Codicologie
dr. K. Lavéant/UU Frans
dr. R. Marinescu/UU Musicologie
dr. O. van Marion/UL Nederlands
dr. S.M. Meeder /RU    Geschiedenis
dr. R.M.J. Meens/UU   Geschiedenis    
dr. J.F. van der Meulen/VUA  Frans
dr. M.L. Meuwese/UU   Kunstgeschiedenis    
prof. dr. J.A. Mol/UL   Geschiedenis    
prof. dr. M. Mostert/UU   Geschiedenis
dr. C. Murchison/UL Engels
dr. K.E. Olsen/RUG   Engels     
prof. dr. J. Oosterman/RU  Nederlands    
prof.dr. F.P. van Oostrom/UU   Nederlands
dr. C.P.J. van der Ploeg/RUG  Kunstgeschiedenis   
dr. D.E. van der Poel/UU   Nederlands      
dr. J.E. Raaijmakers/UU   Geschiedenis      
prof.dr. B.A.M. Ramakers/RUG  Nederlands
dr. I. van Renswoude/UU Geschiedenis
dr. A.C. van Rhijn/UU   Geschiedenis    
dr. B. Roest/RU    Geschiedenis
dr. S.G. van Romburgh/UL  Engels     
dr. H.G.E. Rose/UU   Middeleeuws Latijn
prof. dr. C.G. Santing/RUG  Geschiedenis
dr. V.M. Schmidt/UU   Kunstgeschiedenis   
prof.dr. P.C.H. Schrijver/UU  Keltisch     
prof. dr. L.H.J. Sicking/UL   Geschiedenis    
dr. T.A.M. Smidt van Gelder-Fontaine/UvA    Hebreeuws, Aramees en joodse studies 
prof.dr. S.I. Sobecki/RUG  Engels    
dr. A. van Steensel/RUG  Geschiedenis
dr. R. Stein/UL    Geschiedenis
dr. J.C. Szirmai/UL   Frans     
prof.dr. M. Teeuwen/UU   Transmissie ME Latijnse Teksten
dr. A.L. Tervoort/VUA   Geschiedenis    
prof.dr. J.M.M.H. Thijssen/RU  Wijsbegeerte    
dr. C.A. Veelenturf/RU   Kunstgeschiedenis     
prof.dr. H. van der Velden/UvA Kunstgeschiedenis
prof.dr. D.J. de Vries/UL   Kunstgeschiedenis    
dr. G. Warnar/UL   Nederlands
dr. C.V. Weeda/UL Geschiedenis
dr. J.J. Wubs-Mrozewicz/UvA Geschiedenis

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  discipline
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
dr. R.M.Th. Zemel/VUA
 
   

 

  

 
 
 


  
 
 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 
  
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 


 
  


 
   
   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

-