25ste Mediëvistendag: Programma

ENGLISH VERSION BELOW

 

25ste Mediëvistendag

Vrijdag 8 november 2019

Universiteit Antwerpen

Stadscampus, R-gebouw (ingang Rodestraat of Lange Winkelstraat)

https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/campuses/stadscampus/

 

De 25ste Mediëvistendag zal op vrijdag 8 november 2019 gehouden worden in Antwerpen met als thema: "Ruimte en afstand in de Middeleeuwen". De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte met key note voordrachten, gevolgd door verschillende projectpresentaties. De coördinatie van de dag is in handen van prof. dr. Peter Stabel en prof. dr. Tim Soens. 

 

Programma:

 

09.45              Inloop, registratie, koffie/ thee

 

Ochtendsessie: plenair (R112)

10.00               Welkomstwoord en inleiding tot thema door prof. dr. Tim Soens (Universiteit Antwerpen)

10.15               Opening door prof. dr. Peter Hoppenbrouwers (directeur Onderzoekschool Mediëvistiek)

10.30               Keynote door dr. Marianne Ritsema van Eck (Universiteit Leiden), Franciscaanse Heilige Land cartografie van itinerarium tot vogelvlucht.

11.15               Discussie

11.30               Keynote door prof. em. Susan Oosthuizen (Cambridge University, McDonald Institute for Archaeological Research), Space and Distance Through the Lenses of Time and Property.

12.15               Algemene discussie

 

12.30-13.30    Lunch

 

Namiddagsessie (R112, R 118)

 

13.30-15.00    Thematische sessies 1

 

Sessie 1.1: Digitale Analyses van de Middeleeuwse Ruimte (R112)

 • Rogier van Kooten/ Iason Jongepier  (Universiteit Antwerpen), GIStorical Antwerp: de sociaal-ruimtelijke reconstructie van prekadastraal Antwerpen (GIStorical Antwerp: The Socio-Spatial Reconstruction of Pre-Cadastral Antwerp).
 • Roosje Peters (Universiteit Leiden), Hoven in Holland: een ruimtelijke reconstructie van de domeinen van de Gerulfingen.
 • Lea Hermenault (Universiteit Antwerpen, Paris I), Mapping Crafts, Merchants and Mass of Potential Clients: Contribution of GIS to the Exploration of Productive Chains in Late Middle Ages Paris.
   

Sessie 1.2 Ronde tafel of middeleeuwen mentaliteiten: nieuwe onderzoeken en oude of nieuwe onderzoeksmethodes (R118)

 • moderator Patricia Stoop, Universiteit Antwerpen
 • Peter Stabel (reisverhalen en klasse)
 • Jeroen Puttevils (koopmansbrieven en denken over de toekomst)
 • Marly Terwisscha van Scheltinga o.v. (loterijrijmpjes en gender)

 

15.00-15.30    Pauze

 

15.30-17.00    Thematische sessies 2

 

Sessie 2.1: Discursieve Ruimte (R112)

 • Hannah Serneels (KULEUVEN), Politiek van de straat. Politiek verzet in de stedelijke ruimte van de laatmiddeleeuwse Lage Landen (Politics of the Streets. Political Resistance and Urban Space in the Late Medieval Low Countries).
 • Merel de Bruin (Univeristeit Utrecht), Citizenship Discourses in Late Antique Preaching: Civis and Civitas in the Sermons of Augustine of Hippo, Peter of Ravenna and Maximus of Turin.
 • Martine Mussies, KingAlfred: De representatie van Alfred van Wessex in 21e-eeuwse media.

 

Sessie 2.2: Contactzones (R118)

 • Nathalie Franckaerts (Universiteit Antwerpen), Reisverhalen van edelen in het Heilige Land.
 • Maartje Ab (Radboud Universiteit Nijmegen), Mirror of Mutual Relations: Communication Between Hanseatic Cities.
 • Jelmar Hugen (Universiteit Utrecht), The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca. 1200 - ca 1500).

 

17.00-18.30    Borrel (foyer Het Brantyser, Sint-Jacobsmarkt 13)

 

Research Master studenten die deelnemen aan de dag en een korte paper schrijven, krijgen daarvoor 1 ECTS.

 

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 25 oktober: ozsmed@hum.leidenuniv.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2019’. De kosten van deelname bedragen 10 euro. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden cs Geesteswetenschappen, t.g.v. SAP nr 1595600001 (vergeet u deze laatste toevoeging niet!). Voor betalingen vanuit het buitenland is wellicht ook nog de BIC (Swift) code vereist; die is: RABONL2U.

 

Organisatie: Onderzoekschool Mediëvistiek en Universiteit Antwerpen, Departement Geschiedenis

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25th Medieval Studies Day

Friday 8 November 2019

University of Antwerp

Stadscampus, Building R (entry Rodestraat or Lange Winkelstraat)

https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/campuses/stadscampus/

 

The 25th Medieval Studies Day will take place on Friday, November 8, 2019, at the University of Antwerp. This year's theme will be: "Space and Distance in the Middle Ages". The day will consist of a plenary session with key note lectures, followed by various project presentations. The day’s co-ordinators will be prof. dr. Peter Stabel and prof. dr. Tim Soens.

 

Program:

 

09.45              Reception, registration, coffee/ tea

 

Morning session: plenary (R112)

10.00               Welcoming speech and introduction to the theme by prof. dr. Tim Soens (University of Antwerp)

10.15               Opening by prof. dr. Peter Hoppenbrouwers (director of the Netherlands Research School for Medieval Studies)

10.30               Keynote by dr. Marianne Ritsema van Eck (Leiden University), Franciscaanse Heilige Land cartografie van itinerarium tot vogelvlucht [in Dutch].

11.15               Discussion

11.30               Keynote by prof. em. Susan Oosthuizen (Cambridge University, McDonald Institute for Archaeological Research), Space and Distance Through the Lenses of Time and Property.

12.15               General discussion

 

12.30-13.30    Lunch

 

Afternoon sessions (R112, R 118)

 

13.30-15.00    Thematic sessions 1

 

Session 1.1: Digital Analysis of the Medieval Space (R112)

 • Rogier van Kooten/ Iason Jongepier (University of Antwerp), GIStorical Antwerp: de sociaal-ruimtelijke reconstructie van prekadastraal Antwerpen (GIStorical Antwerp: The Socio-Spatial Reconstruction of Pre-Cadastral Antwerp).
 • Roosje Peters (Leiden University), Hoven in Holland: een ruimtelijke reconstructie van de domeinen van de Gerulfingen.
 • Lea Hermenault (University of Antwerp, Paris I), Mapping Crafts, Merchants and Mass of Potential Clients: Contribution of GIS to the Exploration of Productive Chains in Late Middle Ages Paris.
   

Session 1.2 Round table discussion concerning medieval mentalities: new studies, and old or new research methods (R118)

 • moderator Patricia Stoop, University of Antwerp
 • Peter Stabel (reisverhalen en klasse)
 • Jeroen Puttevils (koopmansbrieven en denken over de toekomst)
 • Marly Terwisscha van Scheltinga o.v. (loterijrijmpjes en gender)

 

15.00-15.30    Break

 

15.30-17.00    Thematical session 2

 

Session 2.1: Discursive Space (R112)

 • Hannah Serneels (KULEUVEN), Politiek van de straat. Politiek verzet in de stedelijke ruimte van de laatmiddeleeuwse Lage Landen (Politics of the Streets. Political Resistance and Urban Space in the Late Medieval Low Countries).
 • Merel de Bruin (University of Utrecht), Citizenship Discourses in Late Antique Preaching: Civis and Civitas in the Sermons of Augustine of Hippo, Peter of Ravenna and Maximus of Turin.
 • Martine Mussies, #KingAlfred: De representatie van Alfred van Wessex in 21e-eeuwse media.

 

Session 2.2: Contactzones (R118)

 • Nathalie Franckaerts (University of Antwerp), Reisverhalen van edelen in het Heilige Land.
 • Maartje Ab (Radboud University Nijmegen), Mirror of Mutual Relations: Communication Between Hanseatic Cities.
 • Jelmar Hugen (University of Utrecht), The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca. 1200 - ca 1500).

 

17.00-18.30    Drinks (foyer Het Brantyser, Sint-Jacobsmarkt 13)

 

Research Master students who attend and write a short paper will be awarded with 1 ECTS.

 

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@hum.leidenuniv.nl, preferably before October 25. There is an attendance fee of 10 euro's, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. Payments must be made on bank account number (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden Geesteswetenschappen, on behalf of SAP number 1595600001 (please, don’t forget to add this last number). Should you need the BIC (Swift) code: that is RABONL2U.

 

Organization: Netherlands Research School for Medieval Studies and University of  Antwerp, History Department