25ste Mediëvistendag: UPDATE

ENGLISH VERSION BELOW

 

25ste Mediëvistendag

Vrijdag 8 november 2019

Universiteit Antwerpen

Stadscampus, R-gebouw (ingang Rodestraat of Lange Winkelstraat)

https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/campuses/stadscampus/

 

De 25ste Mediëvistendag zal op vrijdag 8 november 2019 gehouden worden in Antwerpen met als thema: "Ruimte en afstand in de Middeleeuwen". De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte met key note voordrachten, gevolgd door verschillende projectpresentaties.

 

Programma:

 

09.45              Inloop, registratie, koffie/ thee

 

Ochtendsessie: plenair (R112)

 

10.00               Welkomstwoord en inleiding tot thema door prof. dr. Tim Soens (Universiteit Antwerpen)

10.15               Opening door prof. dr. Peter Hoppenbrouwers (directeur Onderzoekschool Mediëvistiek)

10.30               Keynote door dr. Marianne Ritsema van Eck (Universiteit Leiden), Franciscaanse Heilige Land cartografie van itinerarium tot vogelvlucht.

11.15               Discussie

11.30               Keynote door prof. em. Susan Oosthuizen (Cambridge University, McDonald Institute for Archaeological Research), Space and distance through the lenses of time and property

12.15               Algemene discussie

 

12.30-13.30    Lunch en demonstraties digitale projecten

 

Namiddagsessie (R112, R 118 en R119)

 

13.30-15.00    Thematische sessies 1

15.00-15.30    Pauze

15.30-17.00    Thematische sessies 2

 

17.00-18.30    Borrel (foyer Het Brantyser, Sint-Jacobsmarkt 13)

 

Voor de projectpresentaties (van 20 minuten) zijn we nog op zoek naar in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi (betaalde onderzoekers en buitenpromovendi) die in de beginfase van hun onderzoek zijn. Daarnaast is er ruimte voor de presentatie van postdoc-onderzoek of van grote koepelprojecten, hetzij in de vorm van posters, hetzij in de vorm van papers. Research Master studenten die deelnemen en een korte paper schrijven, krijgen daarvoor 1 ECTS.

 

Presentaties graag vóór 25 oktober aanmelden via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@hum.leidenuniv.nl

 

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 25 oktober: ozsmed@hum.leidenuniv.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2019’. De kosten van deelname bedragen 10 euro. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden cs Geesteswetenschappen, t.g.v. SAP nr 1595600001 (vergeet u deze laatste toevoeging niet!). Voor betalingen vanuit het buitenland is wellicht ook nog de BIC (Swift) code vereist; die is: RABONL2U.

 

Het definitieve programma zal kort na 25 oktober bekend worden gemaakt. Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Onderzoekschool (ozsmed@hum.leidenuniv.nl).

 

Organisatie: Onderzoekschool Mediëvistiek en Universiteit Antwerpen, Departement Geschiedenis

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25th Medieval Studies Day

Friday 8 November 2019

University of Antwerp

Stadscampus, Building R (entry Rodestraat or Lange Winkelstraat)

https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/campuses/stadscampus/

 

The 25th Medieval Studies Day will take place on Friday, November 8, 2019, at the University of Antwerp. This year's theme will be: "Space and Distance in the Middle Ages". The day will consist of a plenary session with key note lectures, followed by various project presentations

 

Program:

 

09.45              Reception, registration, coffee/ tea

 

Morning session: plenary (R112)

 

10.00               Welcoming speech and introduction to the theme by prof. dr. Tim Soens (University of Antwerp)

10.15               Opening by prof. dr. Peter Hoppenbrouwers (director of the Netherlands Research School for Medieval Studies)

10.30               Keynote by dr. Marianne Ritsema van Eck (Leiden University), Franciscaanse Heilige Land cartografie van itinerarium tot vogelvlucht [in Duch].

11.15               Discussion

11.30               Keynote by prof. em. Susan Oosthuizen (Cambridge University, McDonald Institute for Archaeological Research), Space and distance through the lenses of time and property

12.15               General discussion

 

12.30-13.30    Lunch and demonstrations digital projects

 

Afternoon sessions (R112, R 118 en R119)

 

13.30-15.00    Thematic sessions 1

15.00-15.30    Break

15.30-17.00    Thematic sessions 2

 

17.00-18.30    Drinks (foyer Het Brantyser, Sint-Jacobsmarkt 13)

 

For the project presentations we are still looking for PhD students working in the Netherlands and Flanders (both paid PhD students and external doctoral students), who are at the start of their research projects. Post-docs or leaders of large research projects are also expressly invited to present their projects, either as posters or as papers. Research Master students who attend and write a short paper will be awarded with 1 ECTS.

 

Proposals for presentations have to be sent before 25 October to the administration of the Research School: ozsmed@hum.leidenuniv.nl 

 

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@hum.leidenuniv.nl, preferably before October 25. There is an attendance fee of 10 euro's, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. Payments must be made on bank account number (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden Geesteswetenschappen, on behalf of SAP number 1595600001 (please, don’t forget to add this last number). Should you need the BIC (Swift) code: that is RABONL2U.

 

The definitive programme will be announced  shortly after 25 October. Further information may be obtained from the administration of the Research School ozsmed@hum.leidenuniv.nl.

 

Organization: Netherlands Research School for Medieval Studies and University of  Antwerp, History Department