‘Graduate Programme’-subsidie voor Onderzoekschool Mediëvistiek

Met veel genoegen kunnen we u mededelen dat NWO onlangs een ‘Graduate Programme’-subsidie van 800.000 euro heeft toegekend aan de Onderzoekschool Mediëvistiek, voor het in februari 2013 door de school ingediende project ‘Communication and Exploitation of Knowledge’. Het programma stimuleert de vorming van excellente onderwijs- en onderzoeksomgevingen voor talentvolle jonge onderzoekers. Met deze financiële impuls kunnen vier promovendi worden aangesteld die onderzoek zullen verrichten op het terrein van het project op basis van een zelf ingediend onderzoeksvoorstel,  ieder aan een van de aan de school deelnemende universiteiten. De school selecteert de kandidaten voor deze plaatsen. Ook externe excellente masterstudenten kunnen solliciteren. Nadere informatie over het project zal dan ook ruim worden verspreid. U blijft in elk geval ook op de hoogte via de berichten van de Onderzoekschool Mediëvistiek en via deze website.