Programma 24ste Mediëvistendag/ Programme 24th Medieval Studies Day

[ENGLISH BELOW]

 

P  R  O  G  R  A  M  M  A

24STE Mediëvistendag, Leiden, 30 november 2018

 

Ochtendsessie. Locatie: Rechtenfaculteit, Kamerlingh Onnesgebouw (Steenschuur 25, in verlengde van Rapenburg), Lorentzzaal

10.30-11.30 Inloop, registratie, koffie/thee

11.30-11.40 Welkomstwoord door Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden)

11.40-12.00 Opening door Catrien Santing, directeur van de Onderzoekschool Mediëvistiek

12.00-12.45 Keynote door Hilde de Weerdt (Universiteit Leiden), ‘Nations and Empires in Medieval Chinese History’.

12.45-13.15 Koffiepauze

13.15-14.00 Keynote door Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden), ‘De mondialisering van de middeleeuwen’.

14.00-14.45 lunch in het restaurant van het Kamerlingh Onnesgebouw

 

Middagsessie. Locatie: P.J. Vethgebouw (ingang bij Hortus Botanicus tussen Rapenburg 71 en 73), twee zalen (volg bordjes); facultatief: Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25)

15.15-16.45 drie parallelsessies van 3 x 30 minuten (incl. discussie), met de volgende papers:

 

Sessie 1 (P.J. Vethgebouw, zaal 1.02)

-Wannes Verstrepen (KU Leuven), ‘Voorbij de scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke bijeenkomsten. De rol en betekenis van concilies en bijeenkomsten in de lange tiende eeuw, West Francia en Lotharingen.’

- Leo Lousberg (Universiteit Utrecht,postdoc), ‘Medieval Musemes: Sung Rhetorical Codes in Barbara Rosenwein's Emotional Communities?’

- Huub Baija, ‘Netherlands Picture Frames, 1400-1700: Styles, Original Finishes and Corresponding Paintings’

 

Sessie 2 (P.J. Vethgebouw, zaal 0.06)

- Han Nijdam (Fryske Akademy), ‘Human Universals or What It Takes to Be Able to Research Global History’

- Sander Stolk (Universiteit Leiden; PhD researcher), ‘Evoke: A Platform for Historical Thesauri’

- Jonathan Bos (Frysje Akademy/Universiteit Leiden; PhD Researcher), ‘Spatial Rural History: Analysing the Frisian Medieval Power Scape In an Interdisciplinary Perspective’

 

Sessie 3 (P.J. Vethgebouw, zaal 0.07)

- Joost van den Oever (Radbouduniversiteit Nijmegen; PhD researcher), ‘Project Constantinople (1453 - ca. 1480): Its Providential Reconquest and Envisioned Management.’

- Bram Caers (U Leiden; postdoc), ‘Tegendraadse meningen in tijden van censuur: uitingen van orangisme in Mechelen (1586-1621)’

- Patricia Stoop (U Antwerpen), ‘Religieuze vrouwen en de circulatie van literatuur in de Zuidelijke Nederlanden (c. 1450-1600)’

 

15.30-17.00 uur

Facultatief: gelegenheid voor een bezoek aan de fameuze Bibliotheca Thysiana, waar u wordt ontvangen door een van de curatoren (Paul Hoftijzer en Wim van Anrooij).  Bezoeken beginnen om 15.45 uur, 16.15 uur en (bij voldoende belangstelling) 16.45 uur. U kunt zich aanmelden via een lijst die tijdens de ochtendsessie gereed ligt. Per bezoek zijn maximaal twintig plaatsen beschikbaar.

 

17.00-18.30 uur slotborrel in de Faculty Club bij het Academiegebouw, Rapenburg 71.

 

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan nog via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 22 november: ozsmed@rug.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2018’. De kosten van deelname bedragen 10 euro (voor koffie/thee, lunch en afsluitende borrel), vóór 22 november over te maken op bankrekeningnummer NL89 ABNA 04 8871 1827, t.a.v. P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

 

Deelnemende Research MA-studenten kunnen 1 ECTS halen door middel van de volgende opdracht:

Assignment:

This assignment is part of your participation in the 24th Medieval Studies Day on 30 November 2018 within the framework of the Research Master’s degree programme offered by the Netherlands Research School for Medieval Studies (student workload: 1 ECTS).

 

Write a 2- to 3-page essay on the topic of ‘Globalizing Medieval History’ on the basis of what you gathered from the two keynote lectures delivered on the Studies Day and of a selective reading of The Cambridge World History. Volume 5. Expanding Webs of Exchange and Conflict, 500 CE -1500 CE – which will be available on-line in most university libraries.

 

Submit your essay to Peter Hoppenbrouwers (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl) before 17 december 2018. Your essay may be written in Dutch or in English.

Opgave via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@rug.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P  R  O  G  R  A  M  M  E

24th Medieval Studies Day, Leiden, 30 November 2018

 

Morning session. Location: Law Faculty, Kamerlingh Onnes building (Steenschuur 25, continuation of Rapenburg), Lorentzhall

10.30-11.30 Reception, Registration, Coffee/tea

11.30-11.40 Welcoming speech by Peter Hoppenbrouwers (Leiden University)

11.40-12.00 Opening by Catrien Santing, Director of the Dutch Research School for Medieval Studies

12.00-12.45 Keynote by Hilde de Weerdt (Universiteit Leiden), ‘Nations and Empires in Medieval Chinese History’.

12.45-13.15 Coffee/tea break

13.15-14.00 Keynote by Peter Hoppenbrouwers (Universiteit Leiden), ‘De mondialisering van de middeleeuwen’ [in Dutch].

14.00-14.45 Lunch in the restaurant of the Kamerlingh Onnes building

 

Afternoon session. Location: P.J. Veth building (entrance at Hortus Botanicus between Rapenburg 71 en 73), two halls (please, follow signs). Optional: Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25)

15.15-16.45 three parallel sessions of 3 times 30 minutes each (discussion included), with the following papers:

 

Session 1 (P.J. Veth building, room 1.02)

-Wannes Verstrepen (KU Leuven), ‘Voorbij de scheiding tussen kerkelijke en wereldlijke bijeenkomsten. De rol en betekenis van concilies en bijeenkomsten in de lange tiende eeuw, West Francia en Lotharingen.’

- Leo Lousberg (Universiteit Utrecht,postdoc), ‘Medieval Musemes: Sung Rhetorical Codes in Barbara Rosenwein's Emotional Communities?’

- Huub Baija, ‘Netherlands Picture Frames, 1400-1700: Styles, Original Finishes and Corresponding Paintings’

 

Session 2 (P.J. Veth building, room 0.06)

- Han Nijdam (Fryske Akademy), ‘Human Universals or What It Takes to Be Able to Research Global History’

- Sander Stolk (Universiteit Leiden; PhD researcher), ‘Evoke: A Platform for Historical Thesauri’

- Jonathan Bos (Frysje Akademy/Universiteit Leiden; PhD Researcher), ‘Spatial Rural History: Analysing the Frisian Medieval Power Scape In an Interdisciplinary Perspective’

 

Sessie 3 (P.J. Veth building, room 0.07)

- Joost van den Oever (Radbouduniversiteit Nijmegen; PhD researcher), ‘Project Constantinople (1453 - ca. 1480): Its Providential Reconquest and Envisioned Management.’

- Bram Caers (U Leiden; postdoc), ‘Tegendraadse meningen in tijden van censuur: uitingen van orangisme in Mechelen (1586-1621)’

- Patricia Stoop (U Antwerpen), ‘Religieuze vrouwen en de circulatie van literatuur in de Zuidelijke Nederlanden (c. 1450-1600)’

 

15.30-17.00 hrs

Optional: visit to the famous Bibliotheca Thysiana, where you will be taken round by one of the curators (Paul Hoftijzer and Wim van Anrooij).  Visits start at 15.45 hrs, 16.15 hrs, and (with sufficient particiapants) 16.45 hrs. You can sign up for a visit  on a list that will be put ready during the morning session. Per visit there is a maximum of 20 participants.

 

17.00-18.30 Drinks in the Faculty Club in the Academy building, Rapenburg 71.

 

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@rug.nl, preferably before November 22. There is an attendance fee of 10 euros, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. You are requested to pay the fee before November 22 to the account NL89 ABNA 04 8871 1827, with the reference ‘P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.’

 

Participating Research MA students who write a short paper obtain 1 ECTS. The assignment is the following:

Assignment:

This assignment is part of your participation in the 24th Medieval Studies Day on 30 November 2018 within the framework of the Research Master’s degree programme offered by the Netherlands Research School for Medieval Studies (student workload: 1 ECTS).

 

Write a 2- to 3-page essay on the topic of ‘Globalizing Medieval History’ on the basis of what you gathered from the two keynote lectures delivered on the Studies Day and of a selective reading of The Cambridge World History. Volume 5. Expanding Webs of Exchange and Conflict, 500 CE -1500 CE – which will be available on-line in most university libraries.

 

Submit your essay to Peter Hoppenbrouwers (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl) before 17 december 2018. Your essay may be written in Dutch or in English.

Please register via ozsmed@rug.nl