Third PhD Conference

ENGLISH VERSION: SEE BELOW
 

Bij voldoende belangstelling organiseert de Onderzoekschool Mediëvistiek in november 2017 een één- of tweedaagse PhD Conference voor gevorderde promovendi.  
 

Voorlopige data (vast te stellen in overleg met de sprekers)
7/8 november 2017
Plaats van bijeenkomst: Utrecht


Tijdens het congres geeft ieder van de deelnemende promovendi een presentatie van het eigen onderzoek (30 min.), die gevolgd wordt door de reactie van een referent. Publiek is welkom. Het bijwonen van de PhD conference wordt ook aanbevolen aan researchmasterstudenten, als toeschouwer, niet als deelnemer. Congrestaal: Engels.


Opgave graag uiterlijk 15 september 2017. Deelnemers dienen een samenvatting (ca. 400 woorden) in te zenden, met een kort gemotiveerde voordracht voor een referent. Kies bij voorkeur een referent uit de aan de school verbonden onderzoekers (zie www.medievistiek.nl/members/leden). Natuurlijk dient deze niet betrokken te zijn bij de begeleiding van het betreffende project. De school benadert vervolgens de referent.


Opgave en informatie bij het secretariaat van de school ozsmed@rug.nl

 

 

---------------

ENGLISH

Third PhD Conference

On condition that there is sufficient interest, the Research School will be organizing a PhD conference for advanced PhD Students in November 2017


Provisional dates (to be determined in consultation with the participating PhD Students)
7/8 november 2017
Venue: Utrecht
 

During the conference, each of the participants will hold a presentation on his or her research (30 min.). This will be followed by a response from a referee. Interested parties are welcome to attend – Research Master’s students, for example, are advised to attend the PhD conference, although as audience and not as participants. Conference Language: English.
 

Please register no later than 15 September 2017. Participants must submit an abstract (c. 400 words) and a brief motivated recommendation for a referee. We advise you to choose a referee from among the researchers of the School. (see www.medievistiek.nl/members/leden). The referee should not be  involved in the supervision of the project in question. The School will then approach the referee.
 

If you would like more information or want to register, please contact the School’s secretariat: ozsmed@rug.nl.