Veni's voor twee mediëvisten

In de Veni-Ronde  2013 van NWO, die veelbelovende jonge onderzoekers in staat stelt om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder uit te werken, zijn twee mediëvistische projecten gehonoreerd:

 Het evangelie op de markt
Dr. S.A. (Suzan) Folkerts (f), RUG – Faculteit der Letteren
Traditionele opvattingen over 'middeleeuws' vs. 'modern' en 'religieus' vs. 'seculier' zijn aan herziening toe. Door te bestuderen hoe leken omgingen met de eerste gedrukte Bijbelvertalingen, werpt dit project een nieuwe blik op de laatmiddeleeuwse stedelijke religieuze cultuur in de Nederlanden.

Van netwerk naar renaissance
Dr. S.M. (Sven) Meeder (m), RU – Geschiedenis
Het streven van Karel de Grote naar kerkelijke hervormingen heeft geleid tot een indrukwekkende intellectuele opleving. Hoe dit proces verliep is nog altijd grotendeels onduidelijk. Dit project onderzoekt hoe intellectuele netwerken een rol speelden bij deze 'Karolingische renaissance'.