Links

LinksHieronder vindt u links naar de websites van de aan de onderzoekschool verbonden universiteiten in Nederland.
 

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden kent 11 profileringsgebieden in het onderzoek. Deze doorkruisen de traditionele grenzen tussen vakgebieden en faculteiten. Ze bieden kansen voor fundamenteel toponderzoek maar sluiten ook aan bij kernvraagstukken in de maatschappij. Door een focus op deze gebieden wil de universiteit de zichtbaarheid van, en de samenhang tussen, cruciale onderzoeksgebieden vergroten. Hiermee versterkt ze de basis voor het verwerven van onderzoeksgelden. De 11 profileringsgebieden zijn:

 1. Asian modernities and traditions
 2. Bioscience: the science base of health
 3. Brain function and dysfunction
 4. Fundamentals of Science
 5. Global Interaction of people, culture and power through the ages
 6. Health, prevention and the human life cycle
 7. Interaction between legal systems
 8. Language diversity in the world
 9. Political Legitimacy: institutions and identities
 10. Translational drug discovery and development
 11. Vascular and regenerative medicine

Rijksuniversiteit Groningen

Het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen (1614) staan internationaal hoog aangeschreven. Op vrijwel ieder vakgebied zijn er opleidingen voor bachelor-, master- en PhD-studenten. De RUG biedt een stimulerende omgeving, waarin alle ruimte is voor individuele ontwikkeling. ‘City of Talent’ Groningen is een internationale studiestad, met een florerend studentenleven.

 

Universiteit van Amsterdam

De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. De UvA heeft een breed academisch opleidingenaanbod. Jaarlijks verschijnen circa 7.500 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken.

 

Vrije Universiteit

Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

 

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit Nijmegen is een klassieke, brede universiteit waar kwaliteit volgens internationale standaarden voorop staat. Binnen deze universiteit zijn vier wetenschapsdomeinen vertegenwoordigd: alfa, bèta, gamma en medisch. Alle vier zijn ze verankerd in en betrokken bij de samenleving. Medewerkers onderhouden banden met docenten, onderzoekers en studenten van andere universiteiten en met maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit weet zich verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar studenten. Vanuit die visie beschouwt ze de student niet als een ‘consument van onderwijs’, maar als iemand die zelf de verplichting op zich neemt voor een actieve inbreng in de eigen vorming.

 

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationale kwaliteit biedt. Haar doelen:

 • jonge mensen academisch vormen
 • nieuwe generaties onderzoekers opleiden
 • academici opleiden die kennis en professionele vaardigheden combineren 
 • grensverleggend onderzoek doen
 • bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken