20e Mediëvistendag

'De Zichtbaarheid van de Middeleeuwen'

Gouda,  24 oktober 2014

 

De Mediëvistendag 2014 wordt gehouden op vrijdag 24 oktober a.s. te Gouda in de

Agnietenkapel. Het thema van het program is ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’.

Zoals altijd wordt de Mediëvistendag georganiseerd namens de Nederlandse Onderzoekschool

Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Organiserende universiteit is dit jaar

de VU te Amsterdam; het voorbereidend comité staat onder leiding van prof. dr.K.Goudriaan.

Aan de invulling van het program wordt volop gewerkt; nadere mededelingen volgen zo

spoedig mogelijk.