25ste Mediëvistendag

ENGLISH VERSION BELOW

 

Vooraankondiging 25ste Mediëvistendag

Vrijdag 8 november 2019

Universiteit Antwerpen

Departement Geschiedenis, “Het Brantyser”, Sint-Jacobsmarkt 13

 

De 25ste Mediëvistendag zal op vrijdag 8 november 2019 gehouden worden in Antwerpen met als thema: "Ruimte en afstand in de Middeleeuwen". De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte met key note voordrachten, gevolgd door verschillende projectpresentaties. De coördinatie van de dag is in handen van prof. dr. Peter Stabel en prof. dr. Tim Soens.

 

Voor de projectpresentaties (van 20 minuten) zijn we nog op zoek naar in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi (betaalde onderzoekers en buitenpromovendi) die in de beginfase van hun onderzoek zijn. Daarnaast is er ruimte voor de presentatie van postdoc-onderzoek of van grote koepelprojecten, hetzij in de vorm van posters, hetzij in de vorm van papers. Research Master studenten die deelnemen en een korte paper schrijven, krijgen daarvoor 1 ECTS.

 

Presentaties graag vóór 25 oktober aanmelden via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@hum.leidenuniv.nl

 

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 25 oktober: ozsmed@hum.leidenuniv.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2019’. De kosten van deelname bedragen 10 euro. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden cs Geesteswetenschappen, t.g.v. SAP nr 1595600001 (vergeet u deze laatste toevoeging niet!). Voor betalingen vanuit het buitenland is wellicht ook nog de BIC (Swift) code vereist; die is: RABONL2U.

 

Het definitieve programma zal binnen enkele weken bekend worden gemaakt. Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Onderzoekschool (ozsmed@hum.leidenuniv.nl).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-announcement 25th Medieval Studies Day

Friday 8 November 2019

University of Antwerpen

History Department, "Het Brantyser", Sint-Jacobsmarkt 13

 

The 25th Medieval Studies Day will take place on Friday, November 8, 2019, at the University of Antwerp. This year's theme will be: "Space and Distance in the Middle Ages". The day will consist of a plenary session with key note lectures, followed by various project presentations. The day’s co-ordinators will be prof. dr. Peter Stabel and prof. dr. Tim Soens.

 

For the project presentations we are still looking for PhD students working in the Netherlands and Flanders (both paid PhD students and external doctoral students), who are at the start of their research projects. Post-docs or leaders of large research projects are also expressly invited to present their projects, either as posters or as papers. Research Master students who attend and write a short paper will be awarded with 1 ECTS.

 

Proposals for presentations have to be sent before 25 October to the administration of the Research School: ozsmed@hum.leidenuniv.nl 

 

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@hum.leidenuniv.nl, preferably before October 25. There is an attendance fee of 10 euros, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. Payments must be made on bank account number (IBAN): NL74 RABO 0102 0542 66, Universiteit Leiden Geesteswetenschappen, on behalf of SAP number 1595600001 (please, don’t forget to add this last number). Should you need the BIC (Swift) code: that is RABONL2U.

 

The definitive programme will be announced  within the next few weeks. Further information may be obtained from the administration of the Research School ozsmed@hum.leidenuniv.nl.