Atelier Tekstvariatie

ENGLISH VERSION BELOW

 

Op 13 mei aanstaande zal het atelier tekstvariatie van de Onderzoekschool Mediëvistiek plaatsvinden. De organisatie is in handen van dr. Sabrina Corbellini (RUG) en prof.dr. August den Hollander (VU/UA). Het atelier is vooral bedoeld voor promovendi en researchmasterstudenten die werken aan een editie van een (deel van een) tekst of die onderzoek doen met behulp van complexe teksttradities. Het programma biedt enkele lezingen en een workshop waarin het eigen onderzoek van de deelnemers centraal zal staan. Aan de deelnemers zal gevraagd worden om voorafgaand aan het atelier een variantenlijst van een deel van hun eigen teksttraditie op te sturen (150-200 varianten). Deze zal besproken worden tijdens een van de workshops samen met de andere deelnemers en de organisatoren van het atelier.
Aandacht in de lezingen zal worden gegeven aan verschillende mogelijkheden van computer-ondersteuning, zoals bij het collationeren en het bouwen van een stemma.  Ook zal worden ingegaan op verschillende aspecten van tekstvariatie en de omgang daarmee.
Het voorlopige programma is:
10:00-10:15 welkom en kennismaking (Sabrina Corbellini)
10:15-11:00 collatie-programma's (in samenwerking met het Huygens-Instituut)
11:00-11:45 tekstvariatie (August den Hollander)
11:45-12:00 koffiepauze
12:00-13:00 sessie 1 workshop
13:00-13:30 lunch
13:30-15:15 sessie 2 workshop
15:15-15:30 theepauze
15:30-16:30 computer-assisted building of stemma's (dr. Teemu Roos, Helsinki)
16:30-17:30 receptie


Deelnemen: het maximum aantal deelnemers is tien.
Aanmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 april 2015 bij ozsmed@rug.nl
Locatie: de locatie [in Amsterdam] wordt nader bekend gemaakt.
Prijs: deelname is gratis, maar aanmelding verplicht.

 

ENGLISH
 

Text Variation workshop
The Text Variation workshop of the Netherlands Research School for Medieval Studies will be held on 13 May 2015. It is being organized by Dr Sabrina Corbellini (RUG) and Prof. August den Hollander (VU/UA). The workshop is intended for PhD students and Research Master’s students working on an edition of a text or part of a text, or who are researching  complex textual traditions. The programme includes several lectures and a workshop concentrating on the participants’ research. Participants will be asked to submit a list of variants of part of their own textual tradition (150-200 variants) in advance of the workshop. This will be discussed with the other participants and the organizers during one of the workshop sessions.
The lectures will concentrate on the various possibilities of computer support, for example when collating and constructing a stemma. The various aspects of text variation and how they are dealt with will also be examined.


The provision programme is:
10-10.15 a.m.  Welcome and introduction (Sabrina Corbellini)
10.15-11 a.m.  Collation programs (in cooperation with the Huygens Institute)
11-11.45 a.m.  Text variation (August den Hollander)
11.45 a.m.-12 noon Coffee break
12 noon-1 p.m.  Workshop session 1
1-1.30 p.m.  Lunch
1.30-3.15 p.m.  Workshop session 2
3.15-3.30 p.m.  Tea break
3.30-4.30 p.m.  Computer-assisted building of stemmas (Dr. Teemu Roos, Helsinki)
4.30-5.30 p.m.  Reception


Participation: the maximum number of participants is 10.
Please register as soon as possible, but no later than 20 April at  ozsmed@rug.nl
Location: the location [in Amsterdam] will be announced later.
Price: participation is free, but registration is compulsory.