Autumn School: Liturgie en Latijnse Paleografie

Van 20 tot 22 oktober 2014 organiseert het H. Pirenne Instituut te Gent  in samenwerking met de Onderzoekschool Mediëvistiek opnieuw een Autumn School voor PhD- en researchmasterstudenten, waarin twee themata worden behandeld in parallelsessies. In de sessies rond liturgie wordt na een uitgebreide introductie over de verschillende liturgische boeken nader ingegaan op de liturgische gebruiken in Frankrijk (vooral het aartsbisdom Reims) en Duitsland (vooral het aartsbisdom Keulen), op liturgie en muziek, liturgie en architectuur en getijdenboeken.
 

In de sessies rond Latijnse paleografie wordt na een uiteenzetting over de interactie tussen paleografie, diplomatiek en codicologie nader ingegaan op de verschillende schrifttypes, de evolutie van de layout van de schrijfspiegel en van de leespraktijken, de organisatie van het schrijfbedrijf en het statuut van de scribent. Er wordt eveneens een leesatelier met praktische oefeningen georganiseerd en de sessies worden afgesloten met een blik op de toekomst via een bijdrage over Ditigal Humanities en paleografie.
 

Aan de Onderzoekschool Mediëvistiek deelnemende  PhD-  en researchmasterstudenten  die belangstelling hebben om aan een van beide themata deel te nemen wordt gevraagd alvast contact op te nemen met  het  secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl.