Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages: vier nieuwe PhD-studenten

Met veel genoegen maakt de Onderzoekschool Mediëvistiek bekend dat in het kader van de door de school in 2013 verworven NWO-Graduate Programme -subsidie “Communication and Exploitation of Knowledge in the Middle Ages” per 1 januari 2016 bij drie verschillende universiteiten in totaal vier nieuwe PhD-studenten zijn aangesteld. Het betreft:

 

Pieter Boonstra, “Not in a preaching manner”: lay-religious interaction  in the Modern devout collatio
(RUG, promotor:  prof. S. Corbellini)

 

Nathan van Kleij, Communicating Justice: Courtrooms and Society in the Low Countries, c. 1300-1500
(UvA,  promotor: Prof. G.  Geltner)

 

Theo Lap, Homesick Monks and Reluctant Bishops: Communicating World Renunciation in Twelfth Century Letter Collections. 
(RUG,  promotor: prof. C.G. Santing)

 

Mark Vermeer,  Pragmatic literacy in the countryside. The case of the Bailiwick of ‘s-Hertogenbosch, 13-16th century
(UU, promotor:  prof. M. Mostert)

 

Als begin van het programma werd gedurende de cursus 2014-2015 een Special Training Programme over het onderwerp van het Graduate Programme  aangeboden aan  een tiental  daarvoor geselecteerde talentvolle 2e-jaars rema-studenten van de aan de school deelnemende universiteiten.  Daarop volgde eind 2015 een open werving  voor de vier beschikbare  PhD- plaatsen.

 

Het thema van het Graduate Programme vormt een speerpunt  binnen het onderzoek van de school. Het Graduate Programme  organiseert  in de komende jaren diverse activiteiten over het  (inter)nati-onaal lopend onderzoek  op dit gebied.  Ook het opleidingsprogramma van de school biedt een “ReMa Course  “Introduction in the Study of Communication, Literacy and Knowledge   and their Exploitation in the Middle Ages”  (eind april-juni 2016; 5 ECTS;  coördinatie prof. M. Mostert).