Crowdfunding voor Maria van Gelre

Dit jaar is het gebedenboek van Maria van Gelre precies zeshonderd jaar oud. Het is een heel bijzonder boek dat hoognodig gerestaureerd moet worden om het te kunnen onderzoeken en over een aantal jaren te kunnen tentoonstellen. Om dit mogelijk te maken is prof. Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met crowdfunding begonnen. Het is zijn droom om een prachtproject uit te voeren, om iedereen die geïnteresseerd is van begin af aan mee te laten kijken naar het onderzoek, en om een bijzonder boek voor een groot publiek toegankelijk te maken. Hopelijk willen veel mensen daaraan een bijdrage leveren.

Meer info via www.mariavangelre.nl, www.facebook.com/gebedenboekmariavangelre en via @MariavGelre