De Ontdekking van de Middeleeuwen

15 februari 2013

Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst voor promovendi en researchmasterstudenten
(basisprogramma opleiding Onderzoekschool Mediëvistiek 2012-2013)

De Nijmeegse hoogleraar Peter Raedts publiceerde eind 2011 'De Ontdekking van de Middeleeuwen', een boek waarin hij tweehonderd jaar mythevorming over de Middeleeuwen onder loep neemt. Dit werk is buitengewoon interessant voor promovendi en researchmasterstudenten op het gebied van de Mediëvistiek, omdat het gaat over een periode waarin de mediëvistische disciplines ontstonden, maar ook omdat het oproept tot debat over verleden, heden en toekomst van deze vakken.

Als kennismaking met de wondere wereld van de mediëvistiek organiseert de onderzoekschool daarom op 15 februari 2013 een studiemiddag over De Ontdekking van de Middeleeuwen. Voor de promovendi van de Onderzoekschool Mediëvistiek vormt deze studiemiddag een vast onderdeel van het basisprogramma van de opleiding van de school (zie www.medievistiek.nl).

Die middag zal de auteur zowel inzicht bieden in de ‘coming into being’ van het boek als in de beweegredenen om het te schrijven.
De deelnemers schrijven tevoren zelf een repliek op het slothoofdstuk van het boek (in te zenden naar ozsmed@rug.nl). Buitenlandse promovendi kunnen twee Engelstalige artikelen van Raedts lezen, maar zij moeten dezelfde vraag beantwoorden: ‘Wat is de toekomst van de Mediëvistiek?’

De replieken worden gelezen door Peter Raedts en Catrien Santing en zij worden na de inleiding van Raedts besproken. Daarna is er volop gelegenheid tot discussie en voor nadere vragen aan de auteur.
Borrel na.

Opgave bij Martin de Ruiter, ozsmed@rug.nl