De Ontdekking van de Middeleeuwen / The Discovery of the Middle Ages

FOR ENGLISH VERSION, SEE BELOW

24 januari 2014
Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst voor promovendi en researchmasterstudenten.
Voor promovendi van de Onderzoekschool Mediëvistiek vormt deze studiemiddag een verplicht onderdeel van de opleiding (zie www.medievistiek.nl).
Plaats en tijd: Utrecht, Janskerkhof 13, Stijlkamer, 14.00-ca. 16.30 uur

De Nijmeegse hoogleraar Peter Raedts publiceerde eind 2011 'De Ontdekking van de Middeleeuwen', een boek waarin hij tweehonderd jaar mythevorming over de Middeleeuwen onder loep neemt. Dit werk is buitengewoon interessant voor promovendi en researchmasterstudenten op het gebied van de Mediëvistiek, omdat het gaat over een periode waarin de mediëvistische disciplines ontstonden, maar ook omdat het oproept tot debat over verleden, heden en toekomst van deze vakken.

Als kennismaking met de wondere wereld van de mediëvistiek organiseert de onderzoekschool daarom een studiemiddag over ‘De Ontdekking van de Middeleeuwen’. Die middag zal de auteur zowel inzicht bieden in de ‘coming into being’ van het boek als in de beweegredenen om het te schrijven.

De deelnemers schrijven tevoren zelf een repliek op het slothoofdstuk van het boek (voor donderdag 16 januari 2014 in te zenden naar ozsmed@rug.nl). Buitenlandse promovendi kunnen twee Engelstalige artikelen van Raedts lezen (zie hieronder), maar zij moeten dezelfde vraag beantwoorden: ‘Wat is de toekomst van de Mediëvistiek?’
De replieken worden gelezen door Peter Raedts en Catrien Santing en zij worden na de inleiding van Raedts besproken. Daarna is er volop gelegenheid tot discussie en voor nadere vragen aan de auteur.
Borrel na.

Opgave z.s.m. bij Martin de Ruiter, ozsmed@rug.nl


-----------------------
 

ENGLISH VERSION


24 January 2014
The Discovery of the Middle Ages

Study afternoon/get-to-know-each-other meeting for PhD students and Research Master’s students of the Netherlands Research School for Medieval Studies.
This study afternoon is a compulsory part of the basic programme for PhD students of the Research School for  Medieval Studies (see www.medievistiek.nl). Please register as soon as possible, but no later than 9 January 2014.

Place and time: Utrecht, Janskerkhof 13, 13.15- ca. 17.00 h.

At the end of 2011, Nijmegen professor Peter Raedts published 'De Ontdekking van de Middeleeuwen' (The Discovery of the Middle Ages), a book in which he examines in detail two hundred years of myth formation about the Middle Ages. His work is extremely interesting for PhD and Research Master’s students in the field of Medieval Studies as it not only covers the period when the Medieval disciplines emerged, but also makes a call for debate on the past, present and future of these fields.

As an introduction to the wonderful world of Medieval Studies, the Research School is organizing a study afternoon on ‘The Discovery of the Middle Ages’. During that afternoon, the author will offer insights into both the ‘coming into being’ of the book and his reasons for writing it.

Participants will write a response in advance to the final chapter of the book (to be submitted by Thursday 16  January 2014 to ozsmed@rug.nl). Foreign PhD students can read at least two of three articles in English by Raedts:

-Peter Raedts, ‘The canonisation of the medieval past: England and the continent compared’, in: Willemien Otten, Arjo Vanderjagt en Hent de Vries (ed.), How the West was won. Essays on literary imagination, the canon and the Christian Middle Ages for Burcht Pranger, Brill’s studies in intellectual history, 188 (Leiden 2010) 147-164. I
-Peter Raedts, 'A serious case of amnesia: the Dutch and theirMiddleAges' in: Robert John Weston Evans, Guy P. Marchal eds, The Uses of the Middle Ages in Modern European States (Basingstoke 2011), 75-87.
-Peter Raedts, 'When were the Middle Ages?' in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 76 (1996), pages 9-25.

They will be expected to answer the same question: ‘What is the future of Medieval Studies?’

The responses will be read by Peter Raedts and Catrien Santing and discussed after Raedts’s introduction. There will then be time for discussion and questions for the author.
The afternoon will be rounded off with a drinks reception.

Please register a.s.a.p. with Martin de Ruiter, ozsmed@rug.nl