GP 'Communication': Special Training Programme 2014-2015

ENGLISH VERSION BELOW

 

Het in 2013 door NWO gehonoreerde Graduate Programme ‘Communication and Exploitation of Knowledge’ van de Onderzoekschool Mediëvistiek voorziet in een Special Training Programme voor een kleine groep (ca. 10) getalenteerde 2e-jaars ReMa-studenten in het academisch jaar 2014-2015. Zij worden voorbereid op een promotietraject binnen het thema van het Graduate Programme en de indiening van een onderzoeksvoorstel. Met dit voorstel kunnen zij meedingen naar de vier promotieplaatsen die NWO voor het Graduate Programme beschikbaar heeft gesteld.

 Het Special Training Programme kent de volgende onderdelen:
 

1.  Course Unit ‘‘Introduction in Communication, Literacy and Knowledge and their Exploitation in the Middle Ages’’ (co-ordination prof.dr. M. Mostert/UU & prof.dr. C.G.Santing/RUG) (5 ECTS)  
NB: Deze cursus vindt plaats in de periode april-juni 2014 en wordt aangeboden in combinatie met het reguliere ReMa-opleidingsprogramma van de school.
 

2. ‘Internship’ aan een van de andere universiteiten van de onderzoekschool, of aan een wetenschappelijk instituut in binnen- of buitenland. (keuze van onderwerp en gastinstelling vrij; met 1 begeleider van de eigen universiteit en 1 van de gastinstelling) (5 ECTS)

3. Halverwege het academisch jaar 2014-2015 zal de groep deelnemen aan de Winterschool van de Onderzoekschool Mediëvistiek (coordination dr. E. Kwakkel/UL & prof. R. McKitterick /  Cambridge), waaraan studenten uit Nederland en Cambridge deelnemen (4 ECTS)
 

4.  Master’s Thesis: Voor het onderzoek voor en het schrijven van de Master’s Thesis zijn de deelnemers vrij in de keuze van een onderzoeksgroep van één van de aan de school deelnemende universiteiten; er zijn twee begeleiders, 1 van de eigen universiteit, 1 van de gastinstelling)
 

5.  Workshop: Schrijven van een onderzoeksvoorstel (Prof. dr. C.G. Santing e.a., 1 ECTS)
 

Aanmelding en selectie
Alleen studenten van wie de universiteit deelneemt aan de onderzoekschool (RUG, UL, UU, UvA, VUA, RU) komen in aanmerking voor deelname aan het Special Training Programme. Zij dienen zich voor 1 mei 2014 voor de selectieprocedure aan te melden bij het secretariaat van de Onderzoekschool Mediëvistiek, onder overlegging van:

-  de cijferlijst van het 1e jaar van hun rema-opleiding, eventueel aangevuld met andere bewijsstukken waaruit hun wetenschappelijke kwaliteit blijkt
-  een eigen motivatiebrief (500 woorden) waarin zij hun belangstelling voor deelname aan het programma toelichten
-  een verklaring van hun studiebegeleider waaruit blijkt dat zij tot de beste 30% van hun cohort behoren.
 

Studenten die in het academisch jaar 2014-2015 het tweede jaar van hun researchmaster-opleiding volgen en die in aanmerking willen komen voor deelname aan het Special Training Programme worden uitgenodigd z.s.m. contact op te nemen met Martin de Ruiter: ozsmed@rug.nl.

Deadline voor aanmelding voor het Special Training Programme: 1 mei 2014.

 


-------

ENGLISH

Netherlands Research School for Medieval Studies
Graduate Programme in ‘Communication and Exploitation of Knowledge’:

 

Special Training Programme 2014-2015

In 2013, NWO awarded a grant to the Netherlands Research School for Medieval Studies to set up the Graduate Programme ‘Communication and Exploitation of Knowledge’. Thanks to this programme, the School will organize a Special Training Programme for a limited number (c. 10) of talented 2nd-year Research Master’s students in academic year 2014-2015. Participants will be prepared for a PhD within the theme of the Graduate Programme and write a research proposal. With this proposal, they can compete for the four PhD Positions that NWO has put at the disposal of the Graduate Programme.


The training consists of the following components:
1.  Course Unit ‘‘Introduction in Communication, Literacy and Knowledge and their Exploitation in the Middle Ages’’ (co-ordination prof. M. Mostert/UU & prof. C.G.Santing/RUG, 5 ECTS)  
NB: This course is scheduled in the period of April-June 2014; it  is also offered in the School’s regular Research Master’s  training programme. 

2. The selected ReMa students will carry out a research internship at one of the six participating universities that they themselves are not enrolled at. They may also carry out an internship at a research institute abroad or at an associated institution. In either case, the internship will be supervised by a researcher at the student’s home institute together with a researcher at the institute where the internship is done. Students will be freely allowed to choose a subject and select an institute.  (5 ECTS)

3. In the middle of academic year 2014-2015 the group will participate in NRSMS Winter School, organized by dr Erik Kwakkel (Leiden University) in combination with prof. Rosamund McKitterick from Cambridge University. They will take classes for a week together with PhD students from the Netherlands and Cambridge (4 ECTS)

4. Thesis research and thesis writing. The student will be free to choose a research group and supervisor from any of the NRSMS universities participating in the joint graduate programme. The thesis will have to be directed by two supervisors: one from the student’s home institute and one from the hosting institution.

5. Workshop writing a research proposal. (Prof. C.G. Santing a.o., 1 ECTS)
 

Application and Selection Procedure
Only students of universities participating in the School (RUG, UL, UU, UvA, VUA, RU) will be eligible. They have to register before 1 May 2014 at the secretariat:  ozsmed@rug.nl, submitting
- academic performance, as indicated by a list of marks  of the 1st year Research Master’s  programme  (and, if they wish, other relevant assessments)
- a 500-word written motivation stating why the candidate desires to enter the GP-programme
- a letter of their supervisor, stating that they are in the top 30% range of their cohort

Students who are in the second year of their Research Master’s programme in academic year 2014-2015, who intend to submit an application are invited to contact as soon as possible Martin de Ruiter: ozsmed@rug.nl.

Application deadline for the Special Training Programme: 1 May 2014.