Introductie Graduate Programme 'Communication and Exploitation of Knowledge'

14 maart 2014 te Utrecht

ENGLISH VERSION BELOW

 

In 2013 heeft NWO  een ‘Graduate Programme’-subsidie  voor de vorming van een excellente onderwijs- en onderzoeksomgeving voor talentvolle jonge onderzoekers toegekend aan de Onderzoekschool Mediëvistiek voor het programma  ‘Communication and Exploitation of Knowledge’.

 

Dankzij deze financiële impuls zullen in het najaar van 2015  vier promovendi worden aangesteld om  onderzoek te verrichten op het terrein van het programma  op basis van een door henzelf ingediend onderzoeksvoorstel, ieder aan een van de aan de school deelnemende universiteiten. Een door de school gevormde commissie selecteert de kandidaten voor deze plaatsen.

 

In het cursusjaar 2014-2015 organiseert de school t.b.v. het Graduate Programme een speciale opleiding voor een beperkt aantal (ca. 10) getalenteerde 2e-jaars researchmasterstudenten. De selectie van deze studenten vindt plaats in het voorjaar van 2014. De deelnemers worden voorbereid op een promotietraject binnen het thema van het programma en schrijven aan hun onderzoeksvoorstel.

Alleen studenten van wie de universiteit deelneemt aan de onderzoekschool (RUG, UL, UU, UvA, VUA, RU) komen in aanmerking.

 

Op 14 maart a.s. om 15.00 uur  is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over deze opleiding, met een lezing door prof. Marco Mostert/UU over het onderzoeksthema en een toelichting op de procedure door prof.  Catrien Santing/RUG.

 

Neem voor aanmelding (vóór  10 maart a.s.) en/of nadere informatie contact op met Martin de Ruiter: ozsmed@rug.nl


ENGLISH:

 

Introduction to the  Graduate Programme in 'Communication and Exploitation of Knowledge'
14 March 2014, Utrecht

 

In 2013, NWO awarded a Graduate Programme grant to the Netherlands Research School for Medieval Studies to set up the ‘Communication and Exploitation of Knowledge’ programme, an excellent teaching and research environment for talented young researchers.

 

Thanks to this financial incentive, four PhD students will be appointed in the autumn of 2015 to conduct research in the field of the programme based on research proposals they submit, one at each of the participating universities. A committee set up by the School will select the candidates for these places.

 

In academic year 2014-2015, the School will organize a special course unit for a limited number  (c. 10) of talented 2nd-year Research Master’s students in preparation for the Graduate Programme. The selection of these students will take place in spring 2014. Participants will be prepared for a PhD within the theme of the programme and write a research proposal.  Only students of universities participating in the School (RUG, UL, UU, UvA, VUA, RU) will be considered.

 

On 14 March 2014, an information meeting will be held in Utrecht at 3 p.m. about this course unit, with a lecture by Prof. Marco Mostert/UU about the research theme and an explanation of the procedure by Prof. Catrien Santing/RUG.

Location:   Janskerkhof 13, Utrecht,  Stijlkamer (0.06), 3-5 p.m.

 

If you would like to register (before 10 March 2014) or have any questions, please contact Martin de Ruiter: ozsmed@rug.nl.