Masterclass Willemien Otten

Op 27 juni aanstaande van 16-18 uur komt Prof. dr. Willemien Otten (University of Chicago) een lezing geven aan de Rijksuniversiteit Groningen, getiteld "Beelden van de Wereld: Natuur en Schepping in de Middeleeuwen (9-12e eeuw)". Aanmelding voor deze lezing is niet nodig. Deze lezing vindt plaats in het Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, zaal H 1312.0024.

De lezing van ca. 45 min. wordt gevolgd een Masterclass waarin de spreker interpretatieproblemen rondom de zgn. Dialogue on Natural Philosophy (Dragmaticon Philosophiae) van de twaalfde-eeuwse Willem van Conches toelicht. Indien je ook de Masterclass wilt bijwonen, dan graag even een mail sturen naar b.s.hellemans@rug.nl – en de brontekst in scan krijg je toegestuurd. Het is de bedoeling dat je de tekst voor de Masterclass hebt bestudeerd om dieper in te kunnen gaan op de tekst en de toelichting goed te kunnen volgen.


Prof. Otten is specialist in de intellectuele geschiedenis van 500 tot heden. Zij heeft boeken en artikelen gepubliceerd op het gebied van Scotus Eriugena, de School van Chartres in de 12e eeuw en Emerson. Momenteel is zij General Editor van de Oxford Reception of Augustine Project en werkt ze aan een studie naar Schepping en Natuur bij Eriugena en Emerson. Zie ook: http://divinity.uchicago.edu/faculty/otten.shtml


 Deze bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden, inclusief studenten.
 Neem voor vragen en aanmelding voor de Masterclass contact op met dr. Babette Hellemans, b.s.hellemans@rug.nl