Opleidingsprogramma voor promovendi en remastudenten 2012-2013

Basisprogramma
1. Atelier Theorie en Geschiedenis van het vak         1 ECTS
2. Cursus Inleiding in de Middeleeuwse bronnen       4 ECTS
3. Cursus Fundamenten van het eigen onderzoek      3 ECTS
4. Ph.D.-Conference                                               4 ECTS
5. Mediëvistendag                                                  1 ECTS
                                                                            ----------
Totaal                                                                   13 ECTS
 

Overige opleidingsactiviteiten:
Ateliers
Masterclasses
Zomer- en Winterscholen
 

Zie voor toelichting op het programma deze website onder PhD en ReMa Opleiding.

 

NB: De organisatoren van mediëvistische congressen wordt de mogelijkheid geboden om in de marge van hun bijeenkomst een Masterclass te organiseren voor de onderzoekschool. De door de school beschikbaar gestelde financiering van de Masterclass kan zo mede ten goede komen aan het congres. Nadere informatie hierover bij het secretariaat.
 

Programma
 

24-26 september 2012
Summer School Old and Middle French (reeds volgeboekt; zie voor alternatief hieronder, maart 2013)
(Gent, 24-26 september 2012, georganiseerd door het Henri Pirenne Instituut van de Universiteit Gent
Voor: promovendi en remastudenten
i.s.m. KANTL (Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde), Medium Aevum (Society for the Study of Medieval Languages and Literature) en de Onderzoekschool Mediëvistiek
(coördinatie Dumolyn, Verbaal, De Reu [allen Gent] en Swift [Oxford])
 

12 oktober 2012
Basisprogramma 1. Atelier Theorie en Geschiedenis van het vak
(Utrecht, coördinatie: prof. dr. P.G.J.M. Raedts/RU, prof. dr. C.G. Santing/RUG)
Voor: promovendi aan het begin van hun aanstelling en remastudenten
Studiemiddag aan de hand van zelf geschreven repliek op het slothoofdstuk van het behandelde boek: Peter Raedts, De ontdekking van de middeleeuwen (2011), over de toekomst van de studie der Middeleeuwen, fungeert tegelijkertijd als kennismakingsbijeenkomst. Buitenlandse deelnemers lezen twee Engelstalige artikelen door Raedts, maar beantwoorden dezelfde vraag: 'Wat is de toekomst van de Mediëvistiek?'

studielast: 1 ECTS
 

oktober (?) 2012
Extra editie (reeds bijna volgeboekt) van:
Basisprogramma 2. Cursus Inleiding in de Middeleeuwse bronnen
(Den Haag, coördinatie: prof. dr. J. Oosterman/RU, dr. J. Kessler/RU)
Voor: promovendi aan het begin van hun aanstelling en gevorderde remastudenten
Tijdstip: oktober 2012 (2-daagse blokcursus), februari 2013 (2 terugkomdagen)

studielast: 4 ECTS
 

30 november 2012
Basisprogramma 5. Mediëvistendag
(Amsterdam, coördinatie: dr. W. van Welie-Vink/UvA, drs. J. Jasperse/UvA)
Voor: alle Nederlandse en Vlaamse mediëvisten (ook remastudenten),
Doel: netwerk in stand houden, op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen in de mediëvistiek
Ontmoetingsdag (i.s.m. de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek), met:
- één of twee keynote voordrachten, waarvan één uit het buitenland.
- presentaties van (in elk geval de nieuwe) mediëvistische onderzoeksprojecten, m.n. aan de deelnemende universiteiten
- korte presentaties van (in elk geval de zojuist begonnen) promovendi
- overzicht van mogelijke onderwerpen voor ateliers (zie hieronder)
Tijdstip: een vrijdag of zaterdag in oktober/november

studielast: 1 ECTS
 

november 2012
Atelier Tekstvariatie
(Amsterdam, coördinatie: prof.dr. A.A. den Hollander/VU, dr. S. Corbellini/RUG)
Voor: promovendi en remastudenten
 

januari 2013
Basisprogramma 2. Cursus Inleiding in de Middeleeuwse bronnen
(Den Haag, coördinatie: prof. dr. J. Oosterman/RU, dr. J. Kessler/RU)
Voor: promovendi aan het begin van hun aanstelling en gevorderde remastudenten
Tijdstip: januari (2-daagse blokcursus), juni (2 terugkomdagen)

studielast: 4 ECTS
 

januari 2013
'De Ontdekking van de Middeleeuwen'
Studiemiddag/kennismakingsbijeenkomst voor promovendi en researchmasterstudenten.
Zie op deze website onder "Nieuws' of op de Homepage.
 

30 januari 2013
Masterclass Medieval Memoria Research
In de marge van het MeMo Congress 31 januari-2 februari 2013
Voor: promovendi en remastudenten
 

februari 2013
Terugkomdagen van
Basisprogramma 2. Cursus Inleiding in de Middeleeuwse bronnen, Extra editie (oktober 2012)
 

maart 2013 (?)
Atelier Oud- en Middelfrans
(onder voorbehoud, Amsterdam, coördinatie: dr. J. Koopmans/UvA)
Voor: promovendi en remastudenten
 

maart/april 2013
Basisprogramma 4. Ph.D.-Conference
Voor: promovendi in het derde jaar van hun aanstelling. Remastudenten welkom als toeschouwer.
Presentatie van drie kwartier in de vorm van een congresbijdrage, met reactie van een referent.
Publiek welkom.

studielast: 4 ECTS
 

april 2013
Atelier Digital Text Editions and Tools for Textual Analysis
(coördinatie: Mariken Teeuwen, Huygens ING; tijdstip onder voorbehoud)
Voor: promovendi en remastudenten
 

eind april 2013
Masterclass Dynamics of the Medieval Manuscript
In de marge van het congres van het project Dynamics of the Medieval Manuscript te Utrecht, 25-28 april 2013.
Voor: promovendi en remastudenten
 

mei 2013
Basisprogramma 3. Cursus Fundamenten van het eigen onderzoek
(Utrecht, coördinatie prof.dr. P.G.J.M. Raedts/RU, prof.dr. P.W.M. Wackers/UU)
Voor promovendi halverwege het tweede jaar van hun aanstelling
Tijdstip: mei (2-daagse blokcursus), terugkomdag(en) in oktober

studielast: 3 ECTS
 

juni 2013
Terugkomdagen van
Basisprogramma 2. Cursus Inleiding in de Middeleeuwse bronnen (januari)
 

oktober 2013
Terugkomdagen van Basisprogramma 3. Cursus Fundamenten van het eigen onderzoek (mei 2013)


Zie voor nadere toelichting op het programma deze website onder PhD en ReMa Opleiding