Studiebeurzen en stages herfst 2012 bij het KNIR

Het KNIR verstrekt beurzen KNIR logovoor stages en onderzoek te Rome aan studenten en (aspirant)promovendi en -postdocs die ingeschreven staan bij een van de universiteiten die deelnemen aan het KNIR: RuG, RU, UL, UU, UvA en VU.

De beurzen bestaan uit een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten en gratis onderdak op het KNIR. Verblijf is mogelijk vanaf begin september tot eind december 2012.

 

deadline voor het insturen van aanvraagformulieren is 1 mei

 

Onderzoeksbeurzen

Beurzen bedoeld voor onderzoek op het terrein van de geesteswetenschappen, in het bijzonder geschiedenis, kunstgeschiedenis en oudheidkunde/archeologie van Italië.

beurzen voor studenten:
voor onderzoek ten behoeve van een bachelor- of masterscriptie, het volgen van een onderzoeksstage of tutorial. Tot de categorie ‘studenten’ behoren ook degenen die tijdelijk hun studie hebben onderbroken. Het verblijf in Rome heeft een maximum van 13 weken.

De beurs omvat: een tegemoetkoming in de reiskosten Nederland-Rome v.v. van maximaal €175, een tegemoetkoming in de verblijfkosten van €70 per week en gratis onderdak in het KNIR.

beurzen voor aspirant-promovendi/postdocs:
voor de voorbereiding van een project ter verkrijging van een AIO/OIO-plaats, promotiebeurs, postdocplaats of daarmee vergelijkbare aanstelling. Het verblijf in Rome heeft
een maximum van 13 weken.

De beurs omvat: een tegemoetkoming in de verblijfkosten van €110 per week (uitsluitend voor degenen die niet over eigen inkomen of onderzoeksfinanciering beschikken, dan wel onbetaald verlof hebben opgenomen), een tegemoetkoming in de reiskosten Nederland-Rome v.v. van maximaal €175 en gratis onderdak in het KNIR.

beurzen voor promovendi/postdocs:
bestemd voor promovendi die in Nederland werkzaam zijn als AIO/OIO, beurspromovendus, postdoc of een daarmee vergelijkbare aanstelling hebben, alsmede andere Nederlandse promovendi buiten dienstverband. Het verblijf in Rome heeft een maximum van 13 weken.
De beurs omvat: een tegemoetkoming in de verblijfkosten van €110 per week (uitsluitend voor degenen die niet over eigen inkomen of onderzoeksfinanciering beschikken, dan wel onbetaald verlof hebben opgenomen), een tegemoetkoming in de reiskosten Nederland-Rome v.v. van maximaal €175 (uitsluitend voor degenen die niet over eigen onderzoeksfinanciering beschikken) en gratis onderdak in het KNIR.

beurzen voor overige aa
nvragers
voor een kort verblijf te Rome anders dan in het kader van promotie- of postdoc-onderzoek (zoals deelname aan bijzondere leergangen of praktijkstages, werkzaamheden ter voorbereiding van een tentoonstelling, onderzoek ten behoeve van een te publiceren artikel en dergelijke) kunnen worden verstrek
t aan promovendi die zijn afgestudeerd aan een van de zes universiteiten die deelnemen aan het KNIR, aan hen die in Nederland werkzaam zijn als AIO/OIO, beurspromovendus, postdoc of daarmee vergelijkbare aanstelling hebben, alsmede aan andere Nederlandse promovendi of recent gepromoveerden buiten dienstverband. Het verblijf in Rome heeft een maximum van 13 weken.

De beurs omvat: een tegemoetkoming in de verblijfkosten van €110 per week (uitsluitend voor degenen die niet over eigen inkomen of onderzoeksfinanciering beschikken, dan wel onbetaald verlof hebben opgenomen), een tegemoetkoming in de reiskosten Nederland-Rome v.v. van maximaal €175 (uitsluitend voor degenen die niet over eigen onderzoeksfinanciering beschikken) en gratis onderdak in het KNIR.

De beurzen moeten worden aangevraagd met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanvraagformulier die te downloaden is op: http://www.knir.it/nl/studieverblijf/studiebeurzen.html .

Het ingevulde formulier dient uiterlijk 1 mei 2012 als bijlage in een e-mail verzonden te worden aan: academic.secretary@knir.it.