Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen

Vorig weekend werd Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen voorgesteld, het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen vzw. Het heeft een dubbele ambitie: de versterking van de specifieke meerwaarde van heemkunde/lokale geschiedenis als inhoudelijke discipline en sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld enerzijds én het dichten van de kloof tussen academische historici/wetenschappers, vrijetijdshistorici en erfgoedwerkers anderzijds. In Tijd-Schrift verschijnen artikels van wetenschappelijk niveau, die worden beoordeeld door een gemengde redactieraad. Tijd-Schrift zal driemaal per jaar verschijnen en telkens worden gewijd aan een specifiek thema.
Het eerste themanummer van Tijd-schrift is gewijd aan dans en vermaak. Bij wijze van kennismaking kan dit nummer integraal online worden bekeken en/of gedownload via http://tijd-schrift.be/?p=185. Vooraan in dit nummer wordt het opzet van het tijdschrift uit de doeken gedaan.
In 2012 worden themanummers gepland rond ‘helden, ‘erfgoed en migratie’ en ‘historische geografie’. Zelf een artikel schrijven voor Tijd-Schrift? Bezorg je suggestie met korte abstract aan de redactieraad redactie@tijd-schrift.be